شرکت سیمین فر با بیش از سه دهه حضور در عرصه تولید مواد غذایی و صنایع تبدیلی ، در نمایشگاه های استانی اصفهان ، 24 نمایشگاه آگروفود تهران و نمایشگاه های بازرگانی که در دهه 70 در محل بین المللی تهران برگزار می شد ، حضور فعال داشته است.

سیمین فر به روایت نمایشگاه ...